ภาษาอังกฤษวันละนิด: other & the other

posted on 04 Feb 2014 10:43 by bits-of-english directory Knowledge
วันนี้ ผมจะมาพูดถึงคำ 2 คำในภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันจนบางครั้ง แม้แต่ฝรั่งบางคนก็ยังแยกไม่ออก (แน่นอน ฝรั่งที่ผมพูดถึงนี้คือ "ฝรั่งขี้นก" เท่านั้นนะครับ)
other กับ the other
ความหมายของ the other และ other คล้ายกันมาก
ทั้งสองล้วนแปลว่า "อื่น/อื่นๆ" กันทั้งคู่
อย่างไรก็ตาม the other และ other ไม่ได้ใช้เหมือนกันเป๊ะๆ
other + คำนามนับได้พหูพจน์ (เช่น girls, computers, cars) /คำนามนับไม่ได้ (เช่น information, furniture, water)
ในขณะที่ the other + คำนามนับได้เอกพจน์ (เช่น girl, computer, car) /คำนามนับได้พหูพจน์/คำนามนับไม่ได้
นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ other และ the other มีความแตกต่างกันก็คือ ความชี้เฉพาะ
กล่าวคือ the other จะตามหลังด้วยคำนามที่ชี้เฉพาะ ในขณะที่ other จะตามหลังด้วยคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ
ทีนี้ ไอ้เจ้าความชี้เฉพาะนี่มันคืออะไร?
ผมคิดว่าสำหรับเรื่องนี้ อธิบายด้วยตัวอย่างน่าจะง่ายที่สุด
This isn't the most expensive diamond in the world. นี่ไม่ใช่เพชรที่แพงที่สุดในโลก
There are many other diamonds that are more expensive than this one. มีเพชรเม็ดอื่นอีกเยอะที่แพงกว่าเพชรเม็ดนี้
But when it comes to size, only 2 other diamonds are bigger than this one. แต่เมื่อมาวัดกันที่ขนาดแล้ว มีเพียงเพชรอีก 2 เม็ดเท่านั้นที่ใหญ่กว่าเพชรเม็ดนี้
One is in Japan. เพชรเม็ดแรกอยู่ที่ญี่ปุ่น
The other diamond is in Thailand. เพชรอีกเม็ดหนึ่งอยู่ที่เมืองไทย
สังเกตดูดีๆนะครับ
ตอนที่ประโยคตัวอย่างพูดถึง other diamonds (เพชรเม็ดอื่น) เขาไม่ได้บอกว่าเพชรเม็ดอื่นที่ว่านี้มีอะไรบ้าง
พูดภาษา grammar อังกฤษก็คือ คำนามคำนี้ (other diamonds) ไม่มีความชี้เฉพาะ
อย่างไรก็ตาม ตอนที่ประโยคตัวอย่างพูดถึง The other diamond (เพชรอีกเม็ดหนึ่ง) เขาได้ระบุไว้ชัดเจนว่าเพชรเม็ดนี้คือเพชรเม็ดไหน (ก็คือเพชรเม็ดที่ใหญ่กว่าเพชรเม็ดที่เขากำลังพูดถึงอยู่นั่นเอง)
พูดภาษา grammar อังกฤษก็คือ คำนามคำนี้ (The other diamond) มีความชี้เฉพาะ
นี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่าง other กับ the other

Comment

Comment:

Tweet